Profil spoločnosti

Spoločnosť STAKER, s.r.o. aktívne pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000, kedy bola založená.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať našim klientom poradenské a konzultačné služby i ďalšie produkty našej spoločnosti v najvyššej kvalite, zvyšujúc tak efektívnosť a konkurencieschopnosť klientov na trhu. Vysoká kvalita a profesionalita našich služieb vychádza z dlhoročných skúseností, odborných špecifických znalostí a praxe zamestnancov spoločnosti STAKER, s.r.o..

V rámci svojej činnosti vždy rešpektujeme prostredie klienta, riešenia navrhujeme na mieru, vychádzajúc z detailnej analýzy daného stavu, spolupráce so zamestnancami klienta, z najlepších skúseností v danom odbore podnikania. Zameriavame sa na prenos vedomostí a schopností, aktívnu spoluprácu a asistenciu pri implementácii navrhovaných zmien do každodenného života spoločnosti.

Spoločnosti STAKER, s.r.o. ide o vybudovanie dlhodobého partnerského vzťahu so svojimi klientmi. Komplexnosť riešení, morálny rozmer a striktné dodržiavanie zásad korektnosti, čestnosti a dohodnutých pravidiel tvoria neoddeliteľný charakter partnerstva.

Našim  cieľom je prispieť k odbornej príprave finančných poradcov ich trvalým vzdelávaním v záujme zvýšenia ochrany finančného trhu a predovšetkým ochrany investičných záujmov a majetku občanov ako spotrebiteľov využívajúcich produkty komerčných poisťovní, správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi.