Vzdelávacie programy

Osobitné finančné vzdelávanie /OFV/- dištančná metóda vzdelávania

Osobitné finančné vzdelávanie je vykonávané v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a vyhláškou MF SR č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

Náš on-line kurz OFV sa nachádza na tejto webstránke, po odoslaní prihlášky a úhrade za kurz Vám bude pridelené užívateľské meno a heslo, ktoré Vám umožnia sa prihlásiť a vstúpiť do kurzu. Štúdium možno absolvovať kedykoľvek. Mnimálny rozsah štúdia je regulovaný hore citovanými platnými predpismi.
 
Po ukončení osobitného finančného vzdelávania bude vydané účastníkom osvedčenie o jeho úspešnom absolvovaní pre sektor, v ktorom vzdelávanie absolvovali. Získaným osvedčením sa finančný sprostredkovateľ, resp. poradca preukazuje NBS v žiadosti o udelenie povolenia.
 
 

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu – dištančná metóda

Kurz sa vykonáva v súlade  so zákonom č. 297/2008 Z.z. pre všetky povinné osoby, obsahuje zásadné náležitosti vlastných programov činnosti proti legalizácii – antimoney laudering. 

Prihláška... 

Personálny rozvoj

Naša spoločnosť Vám ponúka školenia zamerané predovšetkým na komunikačné a obchodné zručnosti, telemarketing a manažérsky rozvoj. Organizujeme firemné kurzy na základe špecifických požiadaviek našich klientov, tzv. "školenia na mieru". Kurzy prebiehajú v tréningových skupinách pod vedením našich odborných lektorov. Cieľom kurzov je nácvik a osvojenie zručností pre zefektívnenie vašej práce, v súlade s týmto cieľom sú metódy tréningu zamerané na interaktívny prístup k účastníkom kurzov.

Soft skills
  • riadenie seba a časový manažment
  • prezentácia a sebaprezentácia
  • komunikácia v pracovnom prostredí, 
  • riešenie konfliktov na pracovisku
  • vedenie a riadenie ľudí
  • vytváranie a riadenie tímov
  • koučing