Mediácia

Mediácia zabezpečuje klientom riešenie sporov mimosúdnou cestou, ktoré je finančne efektívne, rýchle  a v prospech všetkých strán sporu, pretože predstavuje výsledok rozumnej dohody sporových strán.

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života a vznikajú všade tam, kde ľudia prichádzajú do vzájomného kontaktu. Jednou z možností riešenia konfliktov je mediácia. Jej podstatou je riešenie sporu za pomoci tretej neutrálnej osoby – mediátora a za aktívnej a konštruktívnej účasti sporiacich sa strán.
 
Mediačná dohoda je vykonateľná a vymáhateľná v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Vykonávame mediácie rodinných sporov /rozvod, rozchod, vyporiadanie BSM, úprava styku s maloletými, generačné spory /, obchodných sporov, pracovnoprávnych sporov a občianskoprávnych sporov.
 
Mediáciu realizujú naši mediátori, ktorí sú registrovaní Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky:
 
Mgr. Lýdia Kádašiová, reg. č. 74
 
JUDr. Darina Huttová, reg. č. 75
 
Kancelária EUROVEA Central 1, Pribinova 4, Bratislava
 
Nutné telefonické objednanie sa:
 
Mob.: +421 915 714 104, +421 903 440 067