Kontakt

JUDr. Darina Huttová
konateľka
+421-(0)903-440-067 
darina.huttova@staker.biz

Sídlo, poštový styk:

STAKER, s.r.o.
Cabanova 2
841 02 Bratislava 42

Mgr. Lýdia Kádašiová
konateľka
+421-(0)915-714-104
lydia.kadasiova@staker.biz

Adresa kancelárie:

Pribinova 4
811 09 Bratislava

 

PhDr. Mária Huttová, PhD.
garant jazykových vzdelávacích aktivít
+421-(0)903-175-030
maria.huttova@staker.biz

 

Mail:  staker@staker.biz

Napíšte nám správu: