Finančný trh

Spoločnosť poskytuje služby subjektom podliehajúcim dohľadu Národnej banky Slovenska.

  • Spracovanie žiadostí o udelenia povolenia na činnosť finančných inštitúcií , finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
  • Tvorba vykonávacích aktov riadenia finančných inštitúcií
  • Vzdelávanie a odborná príprava spolupracovníkov finančných inštitúcií, finančných agentov a finančných poradcov
  • Poradenstvo a činnosti v oblasti zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia obchodných spoločnosti
  • Služby emitentom spojené s upisovaním finančných nástrojov
  • Vzdelávanie a tvorba programov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti